Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Wniosek o inkubację

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o przyjęcie Twojego pomysłu do realizacji w inkubatorze InQbe wypełnij poniższy formularz lub prześlij krótki opis Twojej koncepcji na adres projekty@inqbe.pl. Zanim jednak to zrobisz sprawdź czy Twój pomysł nie jest zbliżony, lub nie stoi w konkurencji do naszych dotychczasowych projektów. Nie inwestujemy w pomysły mogące być konkurencją dla naszych spółek !!!

Przed wysłaniem zgłoszenia spróbuj spojrzeć na Twój pomysł z biznesowego punktu widzenia. Dobrze, jeżeli opis pomysłu stanowi zwięzły projekt wykorzystania go w biznesie. Przekonaj nas, że będzie on nie tylko wyjątkowy, ale także dochodowy. Jeżeli nie wiesz jak przedstawić pomysł by nabrał takiego charakteru skorzystaj z poniższego materiału pomocniczego.
  • Pobierz Opis projektu - materiał pomocniczy [ .pdf, 101 KB ]

  • Pobierz Załącznik - materiał pomocniczy (analiza).xls [ .xls, 207.5 KB ]

Wszystkie pola formularza są wymagane.Charakter kontaktów z InQbe, związany z faktem złożenia niniejszego wniosku i jego treści ma charakter poufny – do czasu upublicznienia na stronie WWW projektu.

*Uwaga! Ponieważ trafia do nas wiele projektów, w tym zawierające takie same bądź podobne koncepcje, pomysły zawarte w przekazanym przez Ciebie dokumencie mogą być rozwijane w innym biznesie wspieranym przez InQbe. Dlatego nie przekazuj nam informacji, które uważasz za tajemnicę, do czasu podpisania odpowiedniego dokumentu o zachowaniu poufności.