Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • InQbe Sp. z o. o. informuje, ze w wyniku analizy ofert, które wpłynęły w związku z przeprowadzonymi zapytaniami ofertowymi z 01.06.2016r, dokonano wyboru Pana Marcina Szypury do realizacji aplikacji mobilnej wraz z grafiką do książeczek mobilnych. ..więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej wprowadzenie książeczki dla dzieci przedszkolnych, która wspomaga naukę czytania na pierwszym etapie nauki czytania, przy wykorzystaniu założeń metody globalnej (Glena Domanna) oraz umieszczenie jej w sklepach: AppStore i Google Play. ..więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest stworzenie grafiki do książeczek w formie aplikacji mobilnej. ..więcej
 • InQbe" Sp. z o. o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące nakręcenia konkursowego filmu promocyjnego wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z kryteriami oceny wybrano ofertę EGM Multimedia Mateusz Milanowski, zawierającą najniższą cenę usługi. ..więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest realizacja krótkiego filmu reklamującego konkurs wyboru projektów technologicznych i internetowych „10za50za10” ..więcej
 • Spółka WBS Audyt Sp. z o. o. została wybrana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego InQbe Sp. z o. o. za 2012r ..więcej
 • Badanie sprawozdania finansowego

  12.12.2012 r. 11:27

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego InQbe Sp. z o.o. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 ..więcej
 • Wybór oferty - analiza systemu

  24.07.2012 r. 12:02

  Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy systemu z dnia 09.07.2012r wpłynęły cztery oferty, w tym jedna została odrzucona ze wzgledów formalnych. Zgodnie z kryteriami oceny wybrano ofertę Uselab Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, zawierającą najniższą cenę usługi. ..więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy dotyczącej sposobu zwiększenia wydajności i funkcjonalności działającego systemu pod nazwą „Mr Edd”, który realizuje funkcje tak zwanego web scrapingu ..więcej
 • InQbe" Sp. z o. o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia aplikacji internetowej do screen scappingu wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z kryteriami oceny wybrano ofertę Uselab Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, zawierającą najniższą cenę usługi. ..więcej